Önként

Önként

Az önkéntes munka – az értelmező szótár szerint - ingyenesen végzett szolgáltatás. A Menedék szolgálat kezdetben csak ilyenekből állt, 1985-1990. között még nem is létezetek társadalmi szervezetek, ezekben az években kezdtek megalakulni a szociális tevékenységű kisszövetkezetek. A Menedék szolgálatban egy évet lehetett felajánlani önkéntes szolgálatra a rászoruló fiatalok közötti folyamatos élet-jelenlétre, gondozásra, tanácsolásra. Ilyenkor nonstop közöttük lehetett élni, velük lenni, mintát élni a Menedék otthonokban, szolgálatokban, Tea Buszon. Távol a saját családtól, meleg biztonságtól, szeretteiktől. Felmerül a kérdés: mi motiválta a fiatalembereket, fiúkat és lányokat, hogy önként és ingyen dolgozzanak mások érdekében?

Jézus Krisztus, Isten Fia adta a mintát, ő mutatott példát erre. Jézus elhagyta az Atyát, hogy segítsen a rászoruló emberen, megmutassa az eltévedt embereknek a megoldást, helyreállítsa őket, és olyan irányt adjon életüknek, amely boldoggá és értékessé teszi őket. A benne hívők is hajlandók és képesek ugyanazt megtenni. Mi motiválja őket erre?

Isten önfeláldozó szeretete az indíték. Ez a szeretet önfeláldozó, nem a maga hasznát keresi, hanem a másét. Nem érdem szerint segít, hanem a másik szüksége alapján indul felé. Nem vár érte semmit, csak arra törekszik, hogy megértsen, helyreállítson, segítsen, adjon, támogasson. Szívtől szívig szolgál. Azért képes erre, mert ez a lényege, ez elégíti meg a célját, ez a természete: szereti. Önmaga szeretése, önmaga szükségletei nem nagyobbak, mint a másiké, küldetésben él. Csak azért képes erre, mert erőforrása - Isten jelenléte – folyamatosan az életében van, a Szent Lélek uralmát tapasztalja, átéli védelmét, Ő motiválja erre.

Nélküle nem lehet Isten önkéntese senki. Aki nem Isten önkéntese, az saját érdekeinek érvényesülését keresi a máséval szemben. Őt az önzés uralja, az önszeretet, önsajnálat, szeretetlenség jellemzi másokkal kapcsolatban, mely szemben áll az áldozatkészséggel, önkéntességgel. Önmagát tartja legfontosabbnak, Isten nem uralja a lelkét és a szívét. Nincs békessége. Céljainak, törekvéseinek, megkötözöttségének a rabja. Neki szabadságra van szüksége, szeretetre, biztonságra és békességre. Neki egy olyan hiteles segítőre van szüksége, aki megéli előtte azt, amire ő is vágyik, aki valóban azt éli, ami tényleg működik és jó. Ilyen csak az Isten embere, önkéntese lesz, aki igazán segíteni tud neki. Az Isten önkéntese.

Az önkéntes szeretet nem megvehető, nem fizethető meg, nem fizetésért működik. Távol van tőle, nem függ szorosan össze vele, inkább független attól, és nem áll vele szemben sem. A fizetett munkás lehet önkéntes, sőt kell, hogy önkéntes legyen, mert e nélkül csak béres. Az önkéntest mozgósító szeretet Isten szeretete. Istentől függ, Belőle adja magát, Ő a forrás, Tőle származik. Bizonyítéka ennek Isten Fiának, Jézusnak önkéntes földi élete, aki tanítványaival azért volt, hogy hasonlóvá legyenek hozzá. Aki a bűnösök barátjává lett, aki életét adta barátaiért, hogy barátai életre jussanak. Küldetés ez, a Krisztust hívők és követők küldetése. Megélni a napokat nem lehet ingyen, pénzben mérhető ára van. Erről is gondoskodik a Mindenható Isten. Ezt tapasztaljuk. Szolgálni, küldetésben lenni pedig csak önként értelmes.

Kovács Zoltán

Languages
Menedék Hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tartalom átvétel
Aktuális hírlevél
Belépés
Tartalom megosztás
Tartalom átvétel