Kiskunmajsa - Menedékváros

A Menedékváros…

A Menedékváros a kiskunmajsai volt szovjet laktanya területén helyezkedik el, a területen 30 lakás és különálló konyha, étkező valamint közösségi terem lett felújítva és használatba véve.

A Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Otthona fogadja be a segítséget kérő családokat és egyedülállókat. A Menedékvárosban található intézményeink működése a „teljes” ember megsegítését szolgálja, mind anyagi, mind lelki vonatkozásban. Célul tűzzük ki az egyénben rejlő erőforrások felkutatását és kiaknázását, az erre építkező kigondozást, a továbbléptetés elősegítését. A hozzánk kerülőket munkába állásra és előtakarékosságra ösztönözzük, a munka nélkül levőknek pedig igyekszünk helyben hasznos elfoglaltságot biztosítani. Segítjük lakóinkat hivatalos ügyeik intézésében, egészségügyi problémáik megoldásában, családi és társas kapcsolataik feltárásában és lehetőség szerinti rendezésében, valamint mentális segítséget nyújtunk a hordozott lelki sebek és múltbeli problémák megoldására.

Van mód arra is, hogy az intézményi rendszeren kívül önállósodni kívánók a Menedékváros területén „életviteli támogatásban” részesüljenek, és így lakások igénybevételével, akár hosszabb időre is maradhassanak. A lelki gyógyulást elősegítheti, hogy a Menedékvároson belül működik a Menedékváros Baptista Gyülekezet, melynek programjai, összejövetelei önkéntesen látogathatók. A testi szükségletek betöltésében pedig fontos szerepet játszik a Szociális és Népkonyha, ahol ellátottjaink élelmezését biztosítjuk.

Kiskunmajsai Területi Igazgatóság

Munkatársak

Szolgálatunk Kiskunmajsán

 

Hírek, beszámolók: 

Menedékváros Családok Átmeneti Otthona

Az otthonban nyújtott segítség formái

A Menedékváros Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekvédelmi alapellátás, melynek célja, hogy az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke, valamint a szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti időre - az elhelyezést kiváltó okok megszűnéséig -, otthonszerű elhelyezés formájában, együttes lakhatást, és ellátást biztosítson, annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntesse, ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

A bekerülés feltételei

Felvételre jelentkezni telefonon, vagy a család lakóhelyéhez legközelebb álló gyermekvédelemmel foglalkozó intézménynél lehet.

Férőhelyek száma: 40 fő

Térítési díj

A 133/1997. Korm. Rendelet értelmében az ellátás igénybevevő nagykorú, szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő az ellátásáért a Gyvt. 150 paragrafusában meghatározott módon köteles térítési díjat fizetni. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25%-át, több gyermekes család esetében a kötelezett jövedelmének 50%-át.

Kapcsolat


Nagyobb térképre váltás

 

Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona

Az otthonban nyújtott segítség formái

A Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona hajléktalan átmeneti szállásként működik és fogadja a krízisbe, nehézségbe került, otthontalanná vált férfiakat és nőket az ország egész területéről. Az intézményben szállást, tisztálkodási, mosási lehetőséget biztosítunk, valamint szükség szerint ruhákkal, tisztasági felszereléssel segítjük a hozzánk fordulókat. A Menedékváros területén működő Szociális és Népkonyhában ebéd díjmentesen, reggeli és vacsora pedig kedvezményes áron vehető igénybe. Az ellátottal közösen meghatározott, személyre szabott, egyéni gondozási terv alapján segítjük lakóinkat, hangsúlyt helyezünk a munkába állásra, valamint fiataloknál a továbbtanulásra és ezáltal a biztonságos továbblépés megalapozására.

A bekerülés feltételei

Felvételre jelentkezni telefonon lehet. Felvételi beszélgetésre az előre egyeztetett időpontban kerül sor.

Férőhelyek száma: 50 fő férfiak és nők számára

Térítési díj

Az intézmény az ellátottaktól a szolgáltatásokért térítési díjat szed a 29/1993. (II.17) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a következők szerint: Az újonnan bekerült lakók részére az első 30 nap (próbaidő) ingyenes. Ezt követően a jövedelemmel rendelkező ellátottak havi 3.900 Ft személyi térítési díjat fizetnek, a fizetett személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a lakó jövedelmének 60%-át.

Kapcsolat

Munkatársaink

A Menedékváros…

A Menedékváros a kiskunmajsai volt szovjet laktanya területén helyezkedik el, a területen 30 lakás és különálló konyha, étkező valamint közösségi terem lett felújítva és használatba véve.

A Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Otthona fogadja be a segítséget kérő családokat és egyedülállókat. A Menedékvárosban található intézményeink működése a „teljes” ember megsegítését szolgálja, mind anyagi, mind lelki vonatkozásban. Célul tűzzük ki az egyénben rejlő erőforrások felkutatását és kiaknázását, az erre építkező kigondozást, a továbbléptetés elősegítését. A hozzánk kerülőket munkába állásra és előtakarékosságra ösztönözzük, a munka nélkül levőknek pedig igyekszünk helyben hasznos elfoglaltságot biztosítani. Segítjük lakóinkat hivatalos ügyeik intézésében, egészségügyi problémáik megoldásában, családi és társas kapcsolataik feltárásában és lehetőség szerinti rendezésében, valamint mentális segítséget nyújtunk a hordozott lelki sebek és múltbeli problémák megoldására.

Van mód arra is, hogy az intézményi rendszeren kívül önállósodni kívánók a Menedékváros területén „életviteli támogatásban” részesüljenek, és így lakások igénybevételével, akár hosszabb időre is maradhassanak. A lelki gyógyulást elősegítheti, hogy a Menedékvároson belül működik a Menedékváros Baptista Gyülekezet, melynek programjai, összejövetelei önkéntesen látogathatók. A testi szükségletek betöltésében pedig fontos szerepet játszik a Szociális és Népkonyha, ahol ellátottjaink élelmezését biztosítjuk.

Menedékváros Szociális és Népkonyha

A szociális és népkonyhán nyújtott segítség formái

A népkonyhai étkeztetés célja a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen hajléktalanságuk miatt. Ez napi egyszeri, alkalmi jelleggel, helyben történő melegétel fogyasztás.

A szociális étkeztetés kedvezményesen igénybe vehető reggeli és vacsorai étkezés lehetőségét biztosítja a szociálisan rászoruló igénybevevők számára. Az igénybevétel lehetőségét előzetes regisztráció alapján és elsősorban a Menedékvárosban lakó családoknak és egyedülálló hajléktalanoknak biztosítjuk.

Férőhelyek száma: 100 fő

Térítési díj

A népkonyhai étkezés (ebéd) térítésmentesen vehető igénybe, a szociális étkeztetésként igénybe vehető reggeliért és vacsoráért 200 Ft/adag térítési díjat kell fizetni.

Kapcsolat


Nagyobb térképre váltás

Munkatársak