Kiadványok

A Menedék Alaptvány kiadványai megrendelhetőek a Központi Iroda telefonszámán: (1) 789-0048, vagy az iroda [citrom] menedekalapitvany [dot] hu e-mail címen.

Aktuális kiadvány katalógusunk a lap alján található pdf. mellékletként letölthető.

__________________________________________________

 

Zsidóság és keresztyénség a Bibliában, a történelemben, a jelenben és a jövőben
Kovács Géza

Zsidóság és keresztyénség. Két nép, két vallás, amelyeknek egy az Istene, a Megváltója, a Bibliája, ugyanazok a prófétái és a hitbeli reménysége.

A zsidóság 4000 éves, az általa született keresztyénség 2000 éves. A keresztyén hit elterjedt a Föld minden népe között, a zsidóság szétszóratott, és jelen van a Föld valamennyi országában. Létszámban a keresztyénség mintegy százszorosa a zsidók létszámának, és minden nemzet, faj és nép vallása lett. A zsidó vallás megmaradt egy nép vallásának, de tekintélyben, jelentőségben egyenlő partnernek számítanak, mert mindkettő Isten választott népe.

A keresztyének a zsidókat – kollektív bűnösként – Krisztus-gyilkosoknak mondták ki és sok évszázadon át jogosnak tartották a megvetésüket és az üldözésüket. Isten azonban teljesítette ígéreteit, és szétszóratásukban is megtartotta, sőt – sok területen – minden nép fölé emelte őket. (5Móz 28:10, 12-13) A végidők jele, hogy a „fügefa zsendül”, létrejött a zsidó állam, elindult a Messiás-hívő misszió. Ideje, hogy zsidók és keresztyének egymásra találjunk! Üljünk le együtt a megölt Bárány peszachi – húsvéti – vacsorájához! Legyünk készek arra, hogy a Mindenható, Örökkévaló, Szent Istennek, a mi Atyánknak ölelő karjában testvéri közösségre találjunk! Legyünk részesei együtt a jövőre vonatkozó prófétai ígéretek teljesülésének!
Erről szól, és ezt munkálja ez a könyv!

Ára: 2.000 Ft

__________________________________________________

Mi van... és mi vár rád a halál után?
Kovács Géza

E könyv röviden bemutatja, hogy miként vélekedtek a halálról az emberek az ősi időkben, mit tanítanak a jelenlegi vallások és a keresztyén felekezetek, valamint a vallásokhoz nem tartozó mai emberek arról, hogy mi következik a halál után.

„A halál utáni létről szóló mondanivalóm lényege a Bibliára épül. A Szentírás világosan elénk tárja a halál eredetét és az Istenből való élet győzelmét a halál fölött. Eszerint Jézus Krisztus, az Isten Fia - aki által teremtetett minden -, velünk (emberekkel) azonosulva, önként vállalt váltsághalála után romolhatatlan testben feltámadt, és ezzel biztosította azt, hogy minden ember feltámad!Ez nem függ a hitünktől vagy a véleményünktől: ez Isten döntése és akarata!”

Ára: 1.600 Ft

__________________________________________________

Üzenet a gyülekezeteknek
Kovács Géza

E könyv, a hét mennyei levél üzenetével és néhány mai, helyi gyülekezetekben gyakran előforduló problémákra vonatkozó látással segíteni szeretne. Segíteni abban, hogy mindig helyesen lássuk meg a felmerülő problémák gyökerét és a Szentlélek segítségével a szeretet és a kegyelem légkörében találjuk meg a gyógyulás útját. Isten azt akarja és a Lélek által azt munkálja, hogy a helyi gyülekezetekben teljességre jusson a Krisztus szeretetének uralma és megvalósuljon a Benne való egység. Hiszen erről ismeri meg a körülöttünk élő világ, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. (Jn 13,35, 17,21)

Ára: 1.500 Ft

__________________________________________________

Isten és a történelem
Kovács Géza

„A történelem a mindenható, szent Isten ruhája, olyan ruha, amelyet Ő maga tervezett meg és Ő maga készített és készíti el folyamatosan. Az emberiség többsége élő Isten-hit nélkül, vagy hitben látó szemek nélkül csak a ruhát (a történelmi eseményeket) látja. Pedig nyilvánvaló, hogy a ruhánál sokkal fontosabb az, aki megtervezte és elkészítette, illetve folyamatosan készíti és hordozza ezt a ruhát...”

Ára: 2.200 Ft

__________________________________________________

Senki kölyke
John Robinson & Brenda Sloggett

Lebilincselő történet egy sokat szenvedett árva fiúról, aki megtalálta küldetését...

John Robinson élete a lehető legrosszabbul indult. Négy hónapos korában gondozásba vették, és gyermekkora nagy részét nevelőcsaládoknál töltötte, mostoha körülmények között. Tizennégy évesen gyújtogatás miatt javítóintézetbe került. Kicsúszott a talaj a lába alól, elindult a bűnözés felé, a fiatalkorúak  börtönéből az utcára, bandákba, hajléktalanszállókra jutott. Az egykor agyontetovált, összetört, haragos fiatalember ma autóbuszos klubot vezet, ahol a csellengő fiatalok megértésre és jó szóra találnak.

Ára: 1.200 Ft

__________________________________________________

Életutam
Kovács Géza

Életrajzi könyvében nyíltan szembenéz a múlttal. Nemcsak a jóra, a szépre emlékezik, hanem a rosszra és a gonoszra is. Saját tévedéseit, bűneit sem hallgatja el. Hűen legkedvesebb teológiai tantárgyához a „Kegyelemtan”-hoz,  melyet oly szívesen oktatott az utolsó évtizedekben, Isten kegyelmében látja a megoldást saját maga. És az emberiség problémáira is. Ezért egy boldog   életrajzot olvashatunk. A boldogságot nem a maga érdemének tulajdonítja, hanem Isten kegyelmének, mely mindenki számára elérhető...

Ára: 2.300 Ft Jelenleg nem kapható!

__________________________________________________

Istent keresők bilbiaórája
Kovács Géza

„Segíteni szeretnék azoknak, akik keresik Istent, szeretnék megismerni Őt és az üdvösség útját, amelyet Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban készített el számunkra. Kézikönyvként, vagy vezérfonalként is ajánlom ezt a kis könyvet  azoknak, akik arra kaptak elhívást Istentől, hogy másokat – az üdvösségre  szomjazó embereket – Krisztushoz vezessenek. Én évtizedeken át bibliaórai anyagként használtam."

Ára: 650 Ft

__________________________________________________

Kegyelemből, hit által
Kovács Géza

Minden szép és jó Isten kegyelmének az ajándéka. A legnagyobb jó, Jézus Krisztus által bűneink bocsánata, a felülről való életünk, a reménységben már megnyert  örök élet, mind Isten kegyelmének ajándéka, melyet ingyen – cselekedetek nélkül   – hit által nyertünk, illetve nyerhetünk meg...

Ára: 800 Ft

__________________________________________________

János apostol látomásai
Kovács Géza

„Nagy bátorságot igényel a Jelenések könyvéről könyvet írni. Mégis, az utolsó idők dübörgő jelei arra késztetnek, hogy mint a látnok János Jézus Krisztus lábai elé esve halljam meg szavát: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme élek, örökkön örökké... Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, amik történni fognak”...

A Jelenések könyve a Mennybe emel minket, hiszen jórészt a Mennyben történő látomásokról és eseményekről számol be.

Ára: 1.400 Ft

__________________________________________________

A mélységből kiáltok
Kovács Géza

Vigasztalás, szabadulás és megoldás a 130. zsoltár alapján.

 

 

Ára: 600 Ft

__________________________________________________

Lelkipásztor, lelkimunkások az újszövetségi gyülekezetben
Kovács Géza

A szent és nagy titok: megismerni azt a hitet, amelyről Jézus így nyilatkozott: „aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek” (Jn 7:38). János, az Evangélium írója részben megfejti a titkot, amikor így folytatja: „ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni”. (Jn 7:39) Azért mondom, hogy csak részben fejtette meg János a titkot, mert a Szentlélek már eljött, jelen van, sőt bennünk lakik, be akar tölteni, győzelmes eszközzé, élő víz forrásává akar és tud tenni minket!

Ára: 550 Ft

__________________________________________________

A gyülekezetnövekedés titka és útja
Kovács Géza

Az apostoli kor gyülekezeteiben természetesnek tartották, hogy egy gyülekezetben – lelki ajándékaik szerint – több vént, episzkopuszt (felvigyázót), diakónust (vagyis a maguk területén pásztori szolgálatot végző személyt) rendeltek ki a szolgálatra. Élő és növekvő gyülekezetben – a létszámtól függően – ma is sokféle szolgálattevőre van szükség, akik – ugyanúgy, mint a lelkipásztor – Istentől való elhívás és a gyülekezet megbízása alapján építik Isten országát, a maguk lelki ajándékai szerint és a számukra megjelölt területen...

Ára: 400 Ft

__________________________________________________

Karizmák a Biblia világosságában
Kovács Géza

„A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok  meg, a jót tartsátok meg.” (1Thessz 5:19-21)

A fenti Ige parancsának engedve vette vizsgálat alá a karizmákat Kovács Géza lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia tanára...

Ára: 600 Ft

Languages
Menedék Hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tartalom átvétel
Aktuális hírlevél
Belépés
Tartalom megosztás
Tartalom átvétel