Kiáltás! - a Menedék szükségei alapján

Kiáltás! - a Menedék szükségei alapján

Kedves Testvéreim és Barátaim!

Istenben reménykedő hittel, és a Menedék Alapítvány súlyos, főként anyagi, kisebb mértékben személyi problémáinak az őszinte feltárásával hívunk titeket közös gondolkozásra, buzgó imádkozásra és a megoldásokban való együttműködésre!

Jelenleg – a bodrogi intézményeink önállósulása után – a Budapesten és Kiskunmajsán működő intézményeinkben 180-190 gondozottat látunk el, és 28 főállású munkatársunk van.

Az állam által eddig biztosított normatíva összege évek óta nem változott. Ugyanakkor pl. a Menedékváros gázszámlája másfélszeresére emelkedett. Nem ilyen mértékben, de minden más közüzemi díj és a működéshez szükséges összes anyag ára is jelentősen növekedett. Hálásan köszönjük az önkéntes támogatók áldozatkészségét, de ez a korábbi évekhez viszonyítva – sajnos – csökkent. 2010-ben a teljes bevétel 6.6 %-át (8.085.923 forintot) tette ki. Mindezek következtében az utóbbi másfél évben 7 millió forint hiányunk keletkezett. Ezt a hiányt magánszemélyek kamatmentes kölcsönéből fedeztük. A kölcsönt azonban ez év végéig vissza kell fizetnünk.

A 2012. évre vonatkozóan rendelet jelent meg, amely szerint a 300.000 forint alatti jövedelmeket ki kell egészíteni a SZJA törvény szerinti csökkenés mértéke szerint. (Elmulasztása esetén minden állami támogatást megvonnának.) Ez a kiegészítés a 2012. évre nekünk (a jelenlegi állomány szerint) 6.725.717 forint további többletkiadást jelent.

Mindezeket felmérve a Menedék Kuratóriuma azt kérte a Magyarországi Baptista Egyház Elnökségétől, hogy fogadja be a Menedék Alapítványt mint egyházi jogi szervezetet. Így az egyházi kiegészítő normatíva segíthetne anyagi gondjainkon. Ezzel megvalósulna az, amit a Menedék a megalakulásakor is akart (1984-ben), de az akkori egyházvezetés (az ÁEH nyomására) elutasította ezt a lehetőséget. Egyházunk vezetése most támogatva a kérésünket, hozzájárulást kért az illetékes államtitkárságtól. Választ a mai napig nem kaptak.

Alapítványunk működését illetően a személyi feltételek biztosításában is van néhány gondunk. A Kiskunmajsán működő Hajléktalanok Átmeneti Otthonának vezetését jelenleg – átmenetileg – Liptai Gábor látja el, aki a budafoki Fiúotthon szociális munkása. Szükség lenne helyben élő vezető munkatársra.

Kiskunmajsán az intézményeknek helyet adó ingatlan karbantartásához egy jó gazdaként működő gondnokra van szükségünk. Az elmúlt évben úgy tűnt, hogy megoldódott ez a probléma. Sajnos azonban arról kell beszámolnom, hogy a kegyes hozzáállásával bennünket megtévesztő „gondnok” nemcsak fájdalmas csalódást, hanem sok százezer forintos kárt is okozott. A telephely kezelése közben jelentős értékű tárgyi eszközöket a saját zsebére értékesített. Megbízását visszavontam, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk. Távozása után a korábban jól működő asztalos műhelyünkbe betörtek, és valamennyi kézi és asztali gépet elvitték. A betörők csak helyismerettel rendelkező személyek lehettek.

A Fiúotthon vezetője és az Alapítvány szakmai vezetője jelenleg Bokros Anna. Ő 2012 januárjától az akkor születendő ötödik gyermekével tartósan szülési szabadságra megy. Így ezekre a szolgálati helyekre is alkalmas személyekre van szükség. Megjegyzem, hogy a felsorolt munkahelyek betöltése az intézmények működéséhez előírt követelmény.

Megemlítem még, hogy az intézményeink működtetése elsősorban Istentől való küldetésünk és a rászoruló emberek felé végzett szolgálat. Ugyanakkor a megnyert pályázatokkal kapcsolatosan vállalt kötelező idő is előírja a további működésünket. Például a Mamásotthonnál most befejezett felújítási pályázat 5 év fenntartási időt ír elő.

Az előadottak alapján kérlek titeket, hogy „tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat” a következő témákban:

- Rendelje ki Isten az anyagi szükségeinket!

- Küldjön megfelelő munkatársakat a szükségeink szerint!

- Munkálja, hogy a Kiskunmajsán történt káresemény az Ő szentsége, igazsága és kegyelme szerint – neve dicsőségére – rendeződjön!

- Támasszon olyan támogatókat, akik a Menedék Alapítvány szolgálatát, és annak támogatását Istentől való küldetésüknek tekintik!

 

 Az igazgatótanács nevében

Kovács Zoltán

Languages
Menedék Hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tartalom átvétel
Aktuális hírlevél
Belépés
Tartalom megosztás
Tartalom átvétel