Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme (tisztelete), és a Szentnek megismerése ad értelmet.”

(Példabeszédek könyve 9: 10)

Oktatási intézményünk egyéni arculata

Keresztyén szellemiségű, világnézetileg elkötelezett, a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet fenntartásában működik. Óvodánkban és általános iskolánkban nem felekezeti hittant, hanem a Bibliában, Isten kijelentett Igéjében megfogalmazott alapigazságokat tanítjuk bibliaismeret keretében. Oktatási intézményünk nevét a Példabeszédek könyvének 9. rész 10. verse alapján kapta.

Intézményünk olyan irányító testülettel rendelkezik, akik Krisztus elkötelezett követői. Közösségi munkánkat a szülői munkaközösség segíti. Tanévnyitó és -záró ünnepélyeinket, valamint a keresztyén ünnepeket istentisztelet formájában közösen tartjuk a „Jó az Úr”Bodrogi Baptista Gyülekezettel.

Rövid történetünk
Az 1989-ben, a rendszerváltozás után a Menedék Alapítvány indította az első keresztyén óvodát az országban ehhez kapcsolódva az általános iskolánk 1994 szeptemberében nyitotta meg kapuit.

Zeneiskolánk 1995-ben kezdte meg hivatalos működését. Közös igazgatású oktatási intézményünk kistérségi feladatokat lát el, mivel tanulóink 80%-a a környező településekről, illetve a megyeszékhelyről, Kaposvárról jár hozzánk. A gyermekeket saját sulibuszainkkal szállítjuk.

A fenntartási jogokat 2008. szeptember 1-től a Menedék Alapítvány átadta a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezetnek. Az intézmény azóta is az eredeti alapítói szándékok és célok szerint működik tovább.

2011 szeptemberétől négy tanéven át tagintézményeinkként működtek a niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola és Óvoda. 2014-től a Kaposváron a Békevár Baptista gyülekezet épületében új óvoda tagintézmény jött létre egy, majd két csoporttal.

Oktatási intézményünk tagja az ACSI-nak (Association of Christian Schools International - a Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetségének). Az ACSI egy nemzetközi szervezet, mely világszerte segíti a keresztyén oktatást. http://www.acsieu.org/hu/

2016. szeptemberében Bodrogon 27 óvodás, 119 általános iskolás és 63 zeneiskolás, Kaposváron 48 óvodás jár intézményünkbe.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy intézményeink nyitottak, előzetes egyeztetés után lehetőség van megtekintésükre.

Igény szerint, meghívásra szívesen megyünk gyülekezetekbe, közösségekbe, hogy szolgálatunkról, mindennapjainkról beszéljünk az érdeklődőknek.
 

Központi kapcsolat:

 • Intézményvezető: Dan Tiborné
 • Levélcím: Bölcsesség Kezdete Oktatási Központ, 7439 Bodrog, Kossuth u. 155.
 • E-mail: bodrogiskola [citrom] gmail [dot] com
 • Telefon/fax (iroda): 0682/490-148
 • Mobil: 0620/773-9065

Bölcsesség Kezdete Óvoda

Nevelőmunkánk célja

 • a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése
 • a potenciális tanulási zavarok megelőzése

Lehetőségeink

 • keresztyén szakképzett óvópedagógusok
 • hagyományos óvodai foglalkozások
 • bibliai igazságok megismertetése bibliai történeteken keresztül
 • zeneóvodai foglalkozások 4 éves kortól
 • 30 fős férőhely alapján egy osztatlan összetételű, családias csoport
 • Szállítás sulibusszal

Kapcsolat

 • Tagintézmény vezető: Vörösné Stumpf Erzsébet
 • Cím: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 155.
 • Telefon/fax: 0682/490-148
 • Mobil: 0620/999-7297
 • E-mail: verzsi71 [citrom] freemail [dot] hu

 

Bölcsesség Kezdete Oktatási Központ Békevár Tagóvoda

 • keresztyén értékrendű nevelés
 • szakmailag felkészült nevelők és biztonságos, fejlesztő környezet
 • tornaterem, nagy udvar parkkal körülvéve
 • gyermeknevelést, családi életet segítő fakultatív klub szülőknek: minden hónap első és harmadik szerdáján 17:30-tól
 • önkormányzati óvodákhoz hasonló térítési díjak

Kapcsolat

 • Tagintézmény vezető: Jóföldiné Ambrus Ildikó
 • E-mail: jofildi [citrom] gmail [dot] com
 • Cím: 7400 Kaposvár, Béke utca 30.
 • Mobil: 0620/886-2299

 

Bölcsesség Kezdete Általános Iskola

Nevelőmunkánk célja

 • hogy hozzásegítsük a diákokat képességeik teljes kibontakoztatásához
 • hogy bibliai világnézettel bíró diákok kerüljenek ki az iskolából, akik az elméleti ismeretek és általános műveltség szempontjából is jól felkészültek
 • hogy támogassuk a szülőket a gyermekeik nevelésére vonatkozó bibliai felelősség betöltésében.

Lehetőségeink

 • keresztyén szakképzett pedagógusok
 • a Nemzeti Alaptanterv alapján történő oktatás
 • bibliai igazságok megismertetése bibliai történeteken keresztül
 • kis létszámú osztályok
 • egyéni fejlesztés, tanórai differenciált foglalkozás
 • gyógypedagógus, logopédus biztosítása
 • szállítás sulibusszal

Kapcsolat

 • Tagintézmény vezető: Sütő Ervinné
 • E-mail: suto [dot] ervinne [citrom] gmail [dot] com
 • Cím: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 155.
 • Telefon/fax: 0682/490-148
 • Mobil: 0670/619-0105

 

Bölcsesség Kezdete Alapfokú Művészeti Iskola

Zenetanításunk céljai

 • jellemformálás
 • zenei alapműveltség átadása
 • tehetséggondozás
 • a zene, mint örömteli tevékenység beépítése a gyermekek életébe
 • gyülekezetek zenei életének segítése
 • környezetünk kulturális életébe való bekapcsolódás

Különleges lehetőségeink

 • keresztyén zenepedagógusok
 • kiemelt zenei nevelés az óvodában
 • 6-8 évesen minden általános iskolásunknak bekapcsolódás a zenei előképzőbe
 • helyi tanterv alapján az oktatásba beépül a hagyományos és modern keresztyén zene
 • nyári keresztyén zenei tábor gyerekeknek és fiataloknak

Tanszakaink:

 • Billentyűs (zongora)
 • Vonós (hegedű)
 • fafúvós (furulya, klarinét, fuvola)
 • rézfúvós (trombita, vadászkürt, tenor- és baritonkürt, harsona, tuba)
 • zeneismeret (szolfézs)
 • kamarazene (kamarazene, kórus)

Kapcsolat

 • Tagintézmény vezető: Győri Kornél
 • Cím: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 155.
 • Telefon: 0682/490-148
 • Mobil: 0620/334-4077
 • E-mail: bodrogizeneiskola [citrom] gmail [dot] com

Nagyobb térképre váltás

BOK - Bodrogi Oktatási Központ
1992-ben születtek meg a tervek a Bodrogi Oktatási Központról (BOK), a Menedék Alapítvány vezetői ekkor fektették le a komplex oktatási intézmény (óvoda, általános- és zeneiskola) alapelveit. 1993-ban kezdtük el annak az épületnek az építését, melyben intézményeink megfelelő körülmények között működhetnek.

Ezzel egy időben gyülekezetünk is kinőtte a kastély nagytermét, és szükségessé vált egy új gyülekezet ház építése. 2006 tavaszán úgy döntött közösségünk, hogy a Bodrogi Oktatási Központ építkezéséhez csatlakozik résztulajdonosként. Így a kétszintes épület nagy előadótermét egyéb helyiségekkel együtt a gyülekezet használja istentiszteleti és ifjúsági alkalmakra, más termeket pedig közösen az oktatási intézménnyel. Az épület közös használatának óriási előnye, hogy sokkal hatékonyabb lehet az épület kihasználtsága, fenntartása pedig gazdaságosabb. A közös tulajdonviszonyt az Alapítvány és Gyülekezet szerződésben fektette le.

A Gyülekezet és az Alapítvány közötti kapcsolat lelki alapja az a tény, hogy a Menedék Alapítvány bodrogi területének megalapításakor jött létre a helyi baptista gyülekezet. Jelenleg is bármely keresztyén felekezetből költözik új munkatárs Bodrogra, a helyi gyülekezet közösségéhez kapcsolódik. Másrészt, a gyülekezet legfőbb missziója éppen az Alapítvány által végzett szolgálatokból állt, lelki hátteret adva azoknak. 2008 őszétől fenntartó váltás történt - a szolgálatok nagy részét a Gyülekezet átvette az Alapítványtól.

A helyi és más keresztyén gyülekezetek, és magánszemélyek adományai lehetővé tették, hogy 2007. december 8-án ünnepélyes keretek között átadhassuk az épület addig elkészült részét: a gyülekezeti termet, és az iskolai szárnyat. 2008 márciusától folyik a tanítás az új épületben.

2009. szeptember 1-én lett átadva az óvoda, az étkező és a konyha, az emeleten pedig elkészültek a még hiányzó osztálytermek és az irodák.

2009 júniusában kezdődött el az építkezés harmadik fázisa: a szolgálati lakások kivitelezése. A teljes épület 2010 májusára készült el.

A fenntartó az intézményt belső átalakításokkal új tantermekkel, fejlesztő termekkel, zeneiskolai szaktantermekkel bővítette. Szabványméretű sportpálya készült, 2016-ban tornaterem építése kezdődött.

Languages
Menedék Hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tartalom átvétel
Aktuális hírlevél
Belépés
Tartalom megosztás
Tartalom átvétel